Learn4Carers

Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ σε συνεργασία με τους φορείς:  Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ), EurocarersCare Alliance Ireland και La Compagnie des Aidants με αφορμή την λήξη του προγράμματος Erasmus+ KA2 Learning for Caregivers in Europe  δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.learn4carers.eu) τον οδηγό καλών πρακτικών για την υποστήριξη των ανεπίσημων φροντιστών. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στα ΕλληνικάΑγγλικά και Γαλλικά.    

Χάρη στην εξαιρετική συνεργασία φορέων από την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Γαλλία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο το σχέδιο «Μαθαίνοντας για τους φροντιστές στην Ευρώπη» (Learn4Carers) έδωσε ευκαιρίες για:

 1. Ανταλλαγή  καλών πρακτικών για την υποστήριξη ανεπίσημων ή οικογενειακών φροντιστών
 2. Ενίσχυση της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των οργανισμών για τις υπηρεσίες υποστήριξης ανεπίσημων φροντιστών
 3. Ενημέρωση των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε οικογενειακούς φροντιστές
 4. Ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακοί φροντιστές
 5. Ανάπτυξη προτάσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την στήριξη των ανεπίσημων – οικογενειακών φροντιστών

Το έργο είχε διάρκεια 24 μηνών, από τον Δεκέμβριο 2018 έως τον Νοέμβριο του 2020 και περιελάμβανε:

 • Διαδικτυακές συναντήσεις και συναντήσεις στην Αθήνα και το Δουβλίνο.
 • Ομάδες Εστιασμένης Συζήτησης (Focus groups) με οικογενειακούς φροντιστές, επαγγελματίες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
 • Καταγραφή αναγκών των φροντιστών και καλών πρακτικών
 • Διαδικτυακό σεμινάριο για την νέα ευρωπαϊκή οδηγία για φροντιστές
 • Δράσεις ενημέρωσης
 • Ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (TwitterFacebook και LinkedIn) με ενημερωτικό υλικό.
 • Μαγνητοσκοπημένα μηνύματα Ευρωβουλευτών για την σημασία των φροντιστών στην βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Exchange of Good Practices for Brain Education in Europe” programme Share4Brain

The Erasmus+ program “Exchange of Good Practices for Brain Education in Europe” (Share4Brain), draws the attention of academics and the public as well as relevant public institutions to the importance of basic and clinical research in neuroscience for better prevention, diagnosis and treatment of neurological and psychiatric disorders.

The Share4Brain project brings together patients, brain researchers, scientists, clinicians and carers from Europe with a view to promote brain research and raise public awareness about the societal and personal impact of brain disease.

Due to the COVID-19 pandemic, the project meeting was held virtually on 28-29 September 2020 with the support of the European Parliament office in Greece.

The project brings together organizations from Belgium (Belgian Brain Council), Greece (Greek Carers Network EPIONI and the National and Kapodistrian University of Athens), Italy (CVBF), Serbia (Serbian Brain Council) and Spain (Spanish Brain Council).

At the project meeting:

· We discussed the progress of the project and the need to raise public awareness about brain conditions and disseminate the project results and activities via the media, relevant brochures and a dedicated website. We also formulated a joint strategy to bring competent politicians to support the objectives of the project and accordingly come closer to relevant decision-making positions.

· We conducted a virtual focus group with patients living with depression

· We held three events entitled:

1) Share4Brain: Addressing  the growing prevalence of depression in Europe
2) Caring for Carers: Dealing with Depression
3) 6th Meeting of the Academy of National Brain Councils.

EIP on AHA October Newsletter

The October edition of the EIP on AHA newsletter is out now . We would like to highlight that registration is now open for the European Week of Active and Healthy Ageing!

To be kept up to date on the news and opportunities in the world of active and healthy ageing:

 *   Sign up now to receive the newsletter directly in your inbox.
 *   Join the EIP on AHA LinkedIn group to network, submit partner searches and be kept up to date with all of the latest news, activities and events from the partnership
 *   Follow us on twitter @EIP_AHA
 Best regards,
The WE4AHA Team

Δελτίο Τύπου – Ευρωπαϊκή Ημέρα Φροντιστή

Σήμερα, στις 6 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα, το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών γιορτάζει την πρώτη του είδους της, Ευρωπαϊκή Ημέρα Φροντιστή που φιλοξενείται από τους Eurocarers, για να επισημάνει τον ανεκτίμητο ρόλο των οικογενειακών φροντιστών και την ανάγκη τους για υποστήριξη σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οι άτυποι φροντιστές σε ολόκληρη την ΕΕ παρέχουν πάνω από το 80% της συνολικής φροντίδας, ενώ οι γυναίκες παρέχουν περίπου τα δύο τρίτα της περίθαλψης. Οι φροντιστές συχνά αντιμετωπίζουν κοινωνικές, επαγγελματικές, υγειονομικές και οικονομικές προκλήσεις που τους εμποδίζουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των φροντιστών εκτιμάται άνω των 3.600.000, το 34% το πληθυσμού. (Eurofound).

Για να καλύψουμε τις ανάγκες των οικογενειακών φροντιστών, πρέπει να λάβουμε μέτρα προς κοινωνίες φιλικές για τους φροντιστές σε όλη την Ευρώπη. Για να γίνει αυτό, η ομοσπονδία Eurocarers έχει αναπτύξει μια στρατηγική 10 βημάτων για να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ζωής των φροντιστών.

Τα 10 βήματα προς μια κοινωνία φιλική προς τους φροντιστές σε όλη την Ευρώπη περιλαμβάνουν:

• Βήμα 1: Ορίστε και αναγνωρίστε τους Φροντιστές

• Βήμα 2: Προσδιορίστε τους Φροντιστές σας

• Βήμα 3: Αξιολογήστε τις ανάγκες των Φροντιστών σας

• Βήμα 4: Υποστήριξτε πολυτομεακές συνεργασίες για ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινοτικής φροντίδας.

• Βήμα 5: Διευκολύνετε την πρόσβαση των Φροντιστών σε πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τη φροντίδα και την ισορροπία μεταξύ φροντίδας και καθημερινής ζωής.

• Βήμα 6: Δώστε προσοχή στην υγεία των Φροντιστών και προλάβετε αρνητικές συνέπειες για την υγεία τους

• Βήμα 7: Δώστε στους φροντιστές τη δυνατότητα για ένα διάλειμμα ή άδεια

• Βήμα 8: Παρέχετε στους φροντιστές πρόσβαση σε εκπαίδευση και αναγνωρίστε τις δεξιότητές τους

• Βήμα 9: Αποτρέψτε τη φτώχεια των Φροντιστών και επιτρέψτε τους να διατηρήσουν μια ενεργή επαγγελματική / εκπαιδευτική ζωή

• Βήμα 10: Υιοθετήστε την οπτική των Φροντιστών σε όλες τις σχετικές πολιτικές

Το σωματείο μας έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά τους φροντιστές στην Ελλάδα.

«Παρόλο που έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, δεν αρκεί ή δεν συμβαίνει αρκετά γρήγορα για να διασφαλιστεί ότι οι άτυποι φροντιστές υποστηρίζονται πλήρως από τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τις κοινωνικές δομές», δήλωσε ο Stecy Yghemonos, Εκτελεστικός Διευθυντής της Eurocarers. «Σε μια εποχή παγκόσμιας επιδημίας, η ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες των οικογενειακών φροντιστών είναι πιο σημαντική από ποτέ για να αναγνωριστεί ο κεντρικός ρόλος τους στα συστήματα υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, να επιταχυνθεί η πρόοδος σε όλες τις χώρες και περιοχές της Ευρώπης και να προστατεύσουμε την υγεία και ευεξία των φροντιστών.”

Γίνετε μέλος της διαδικτυακής συζήτησης στο Twitter και στο Facebook χρησιμοποιώντας το hashtag #CarersDay_EU και #WeAreCarers_EU.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Φροντιστών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.carersday.eu.

Σχετικά με τον Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ

Τo «Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ» είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2017 και επιδιώκει να ενισχύσει την αναγνώριση της ανεπίσημης φροντίδας που παρέχουν οι συγγενείς ή φίλοι ενός ατόμου με χρόνια πάθηση ή αναπηρία και να εκπροσωπήσει και να δράσει για τους φροντιστές και τους πρώην φροντιστές, ανεξαρτήτου ηλικίας και ιδιαίτερων αναγκών. Οι κύριοι στόχοι σύμφωνα με το καταστατικό περιλαμβάνουν:

Την συλλογή, ανταλλαγή και διάχυση της πληροφοριών, εμπειριών, καλών πρακτικών και καινοτομιών. Την συνεισφορά στην ανάπτυξη πολιτικών σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχετικά με τους Eurocarers

Η ομοσπονδία Eurocarers συγκεντρώνει οργανώσεις φροντιστών, καθώς και σχετικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα – έναν μοναδικό συνδυασμό που επιτρέπει την υποστήριξη βάσει τεκμηρίων. Το δίκτυό μας λειτουργεί για να διασφαλίσει ότι η φροντίδα εκτιμάται και ότι η μη αμειβόμενη φροντίδα αναγνωρίζεται ως κεντρική για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης. Πιστεύουμε ότι η τεχνογνωσία και οι ανάγκες των φροντιστών αξίζει να εισακουστούν και οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα αν θέλουν να είναι φροντιστές και σε ποιο βαθμό θέλουν να συμμετέχουν στη φροντίδα. Στόχος μας συνεπώς είναι να είμαστε η φωνή άτυπων φροντιστών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους ή την ιδιαίτερη ανάγκη υγείας του ατόμου που φροντίζουν: (1) Τεκμηρίωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημαντική συμβολή των φροντιστών στα συστήματα υγείας και  κοινωνικής περίθαλψης και στην οικονομία στο σύνολό της, και την ανάγκη διασφάλισης αυτής της συμβολής και (2) Διασφάλιση ότι οι πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών της λαμβάνουν υπόψη τους φροντιστές, δηλαδή προωθούν την κοινωνική τους ένταξή, την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης και τους επιτρέπουν να παραμείνουν ενεργοί επαγγελματικά και κοινωνικά.

COVID-19: Training for Healthcare Workers – Stanford School of Medicine

The Stanford School of Medicine has created a free short course to help healthcare providers quickly recognize, stabilize, and treat patients with COVID-19. The self-paced course covers topics including symptoms and signs in patients with COVID-19, early stabilization of patients, preventing the need for intubation, and ventilator management of patients. 

Learning modules are broken into short videos to make it easy to fit into the hectic schedules of healthcare professionals. The course also includes downloadable handouts and infographics that providers can use to promote optimal care across their entire organization. By completing this course doctors, nurses, and other medical professionals will come away with a unified, evidence-based approach to saving the lives of patients with COVID-19, including those who are critically ill.

Learn more about the course, COVID-19: Training for Healthcare Workers.

Educating Informal Carers

At the end of June 2020, the Erasmus + KA1 program entitled “Educating Informal Caregivers” was successfully completed. Board members of the Greek Carers Network EPIONI attended a training seminar by ShipCon in Limassol and enriched their knowledge by conducting working visits to organizations that support family caregivers in Italy, France and Belgium.

With the support of the Erasmus + program of the European Union and the cooperation of the Greek National Unit for the management of the program (Foundation of State Scholarships) were covered all costs (tuition, travel and accommodation ) related to the participation of members in the training seminar entitled: Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects and to the visits to the organizations Compagnie des Aidants, ANT, ANS, Eurocarers etc.

Knowledge of project management principles is important for the organization EPIONI as it contributes to the effective management of the actions implemented.

Through the program, multiple opportunities were given to the participants of the organization EPIONI:

1) To acquire new knowledge on the dissemination obligations of projects funded by the European Union.

2) Prepare to meet the obligations arising from European Union audits.

3) Understand the importance of monitoring a project and the importance of self-evaluation


The members of the association EPIONI had the opportunity to be trained on the Electronic Platform for Adult Education in Europe https://ec.europa.eu/epale/en

The participants in the working visits experienced in practice the operation of respective organizations in Paris, Bologna and Brussels.

This learning experience allowed the members of the Board of EPIONI to familiarize themselves with family caregiver support programs and to develop new collaborations, as they were given the opportunity to get in touch with representatives from other organizations and institutions.

30th Annual Congress of the European College of Gerodontology (ECG) | VIRTUAL MEETING | October 9-10, 2020

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το 30ο διεθνές συνέδριο Γηροδοντιατρικής που θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2020 με τίτλο ‘healthy smiles, longer lives”.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Προσθετικής της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και έχει ως στόχο να ενημερώσει τους υγειονομικούς για τη σημασία της στοματικής υγείας για τη γενική υγεία και ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του www.ECG2020.eu .

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων λήγει στις 10 Ιουλίου.