Δελτίο Τύπου – Ευρωπαϊκή Ημέρα Φροντιστή

Σήμερα, στις 6 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα, το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών γιορτάζει την πρώτη του είδους της, Ευρωπαϊκή Ημέρα Φροντιστή που φιλοξενείται από τους Eurocarers, για να επισημάνει τον ανεκτίμητο ρόλο των οικογενειακών φροντιστών και την ανάγκη τους για υποστήριξη σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οι άτυποι φροντιστές σε ολόκληρη την ΕΕ παρέχουν πάνω από το 80% της συνολικής φροντίδας, ενώ οι γυναίκες παρέχουν περίπου τα δύο τρίτα της περίθαλψης. Οι φροντιστές συχνά αντιμετωπίζουν κοινωνικές, επαγγελματικές, υγειονομικές και οικονομικές προκλήσεις που τους εμποδίζουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των φροντιστών εκτιμάται άνω των 3.600.000, το 34% το πληθυσμού. (Eurofound).

Για να καλύψουμε τις ανάγκες των οικογενειακών φροντιστών, πρέπει να λάβουμε μέτρα προς κοινωνίες φιλικές για τους φροντιστές σε όλη την Ευρώπη. Για να γίνει αυτό, η ομοσπονδία Eurocarers έχει αναπτύξει μια στρατηγική 10 βημάτων για να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της ζωής των φροντιστών.

Τα 10 βήματα προς μια κοινωνία φιλική προς τους φροντιστές σε όλη την Ευρώπη περιλαμβάνουν:

• Βήμα 1: Ορίστε και αναγνωρίστε τους Φροντιστές

• Βήμα 2: Προσδιορίστε τους Φροντιστές σας

• Βήμα 3: Αξιολογήστε τις ανάγκες των Φροντιστών σας

• Βήμα 4: Υποστήριξτε πολυτομεακές συνεργασίες για ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινοτικής φροντίδας.

• Βήμα 5: Διευκολύνετε την πρόσβαση των Φροντιστών σε πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τη φροντίδα και την ισορροπία μεταξύ φροντίδας και καθημερινής ζωής.

• Βήμα 6: Δώστε προσοχή στην υγεία των Φροντιστών και προλάβετε αρνητικές συνέπειες για την υγεία τους

• Βήμα 7: Δώστε στους φροντιστές τη δυνατότητα για ένα διάλειμμα ή άδεια

• Βήμα 8: Παρέχετε στους φροντιστές πρόσβαση σε εκπαίδευση και αναγνωρίστε τις δεξιότητές τους

• Βήμα 9: Αποτρέψτε τη φτώχεια των Φροντιστών και επιτρέψτε τους να διατηρήσουν μια ενεργή επαγγελματική / εκπαιδευτική ζωή

• Βήμα 10: Υιοθετήστε την οπτική των Φροντιστών σε όλες τις σχετικές πολιτικές

Το σωματείο μας έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά τους φροντιστές στην Ελλάδα.

«Παρόλο που έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, δεν αρκεί ή δεν συμβαίνει αρκετά γρήγορα για να διασφαλιστεί ότι οι άτυποι φροντιστές υποστηρίζονται πλήρως από τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τις κοινωνικές δομές», δήλωσε ο Stecy Yghemonos, Εκτελεστικός Διευθυντής της Eurocarers. «Σε μια εποχή παγκόσμιας επιδημίας, η ευαισθητοποίηση για τις ανάγκες των οικογενειακών φροντιστών είναι πιο σημαντική από ποτέ για να αναγνωριστεί ο κεντρικός ρόλος τους στα συστήματα υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, να επιταχυνθεί η πρόοδος σε όλες τις χώρες και περιοχές της Ευρώπης και να προστατεύσουμε την υγεία και ευεξία των φροντιστών.”

Γίνετε μέλος της διαδικτυακής συζήτησης στο Twitter και στο Facebook χρησιμοποιώντας το hashtag #CarersDay_EU και #WeAreCarers_EU.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Φροντιστών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.carersday.eu.

Σχετικά με τον Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ

Τo «Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ» είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2017 και επιδιώκει να ενισχύσει την αναγνώριση της ανεπίσημης φροντίδας που παρέχουν οι συγγενείς ή φίλοι ενός ατόμου με χρόνια πάθηση ή αναπηρία και να εκπροσωπήσει και να δράσει για τους φροντιστές και τους πρώην φροντιστές, ανεξαρτήτου ηλικίας και ιδιαίτερων αναγκών. Οι κύριοι στόχοι σύμφωνα με το καταστατικό περιλαμβάνουν:

Την συλλογή, ανταλλαγή και διάχυση της πληροφοριών, εμπειριών, καλών πρακτικών και καινοτομιών. Την συνεισφορά στην ανάπτυξη πολιτικών σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχετικά με τους Eurocarers

Η ομοσπονδία Eurocarers συγκεντρώνει οργανώσεις φροντιστών, καθώς και σχετικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα – έναν μοναδικό συνδυασμό που επιτρέπει την υποστήριξη βάσει τεκμηρίων. Το δίκτυό μας λειτουργεί για να διασφαλίσει ότι η φροντίδα εκτιμάται και ότι η μη αμειβόμενη φροντίδα αναγνωρίζεται ως κεντρική για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης. Πιστεύουμε ότι η τεχνογνωσία και οι ανάγκες των φροντιστών αξίζει να εισακουστούν και οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα αν θέλουν να είναι φροντιστές και σε ποιο βαθμό θέλουν να συμμετέχουν στη φροντίδα. Στόχος μας συνεπώς είναι να είμαστε η φωνή άτυπων φροντιστών, ανεξάρτητα από την ηλικία τους ή την ιδιαίτερη ανάγκη υγείας του ατόμου που φροντίζουν: (1) Τεκμηρίωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημαντική συμβολή των φροντιστών στα συστήματα υγείας και  κοινωνικής περίθαλψης και στην οικονομία στο σύνολό της, και την ανάγκη διασφάλισης αυτής της συμβολής και (2) Διασφάλιση ότι οι πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών της λαμβάνουν υπόψη τους φροντιστές, δηλαδή προωθούν την κοινωνική τους ένταξή, την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης και τους επιτρέπουν να παραμείνουν ενεργοί επαγγελματικά και κοινωνικά.